Mes: març 2018

La solitud del gerent 

Molts dels emprenedors que comencen la seva trajectòria ho fan a partir d’una activitat que coneixen al cent per cent, i en la qual se senten còmodes en el seu desenvolupament. Però un emprenedor, és un empresari que fa de la gerència la major part del seu treball diari. Pensem que és empresari el que sent una necessitat de crear una empresa i es llança a això sense massa reflexions, o després d’una anàlisi en el qual els aspectes intuïtius són de vital importància. 

Com organitzar reunions de treball exitoses. 

Les reunions de treball són en molts casos molt necessàries i un mecanisme de comunicació, interacció i presa de decisions molt eficient, però de vegades podem caure en el parany de convertir-les en eines improductives. Les reunions de treball han de complir el paper pel que han estat fetes: informar a l’equip del que està passant en l’empresa o els objectius que es pensen concretar per revertir situacions adverses.

Què és el temps? 

La productivitat dels treballadors i empresaris és el motiu i una de les claus que un país sigui pròsper econòmicament. El temps, idealitzat com el nostre preuat tresor és un recurs certament escàs. No ho podem comprar, ni vendre. Tampoc augmentar ni disminuir. El temps transcorre i som nosaltres, els qui durant aquest transcurs hem de ser el més eficients i productius possible.

Racionalitzar els horaris; una aposta per la productivitat 

Mentre nosaltres veiem el programa capdavanter d’audiència de la temporada, a Alemanya estan ja descansant en el llit. A Itàlia, on han sopat a les 19.30- 20.00, estan també en això. El que a priori pot semblar una anècdota és, en la pràctica, un retard mitjà de dues hores que afecta a l’organització diària de tots els àmbits de la nostra vida: el treball, la família i l’oci. 

La importància en la gestió de compres. 

En les petites i mitjanes empreses les compres acostumen a ser gestionades directament per la màxima autoritat, ja sigui el seu propietari o director. L’àrea de compres típicament es troba entre les últimes a ser delegades. No obstant això, més enllà que l’amo es mostri reacio  a deixar aquesta funció en mans d’uns altres, la veritat és que en molts casos no l’executa correctament (o almenys hi ha molt per millorar). 

El meu lloc de treball – Que haig de fer? 

En aquests temps, s’escolta amb freqüència frases com: “gran part de la competitivitat de l’empresa resideix en el benestar de l’empleat”; “administrar amb les persones, enlloc d’administrar persones”; però més enllà de ser frases mes o menys fetes, l’experiència ha demostrat que una bona part de l’èxit de l’empleat en el desenvolupament de les seves funcions laborals ve dau pel seu grau d’adaptació al lloc i a l’entorn. 

Què fa un gerent? 

Tradicionalment s’ha entès la gerència com un càrrec al que corresponen les funcions essencials d’una empresa. Gestió, administració, selecció de personal, habilitats financeres o negociació, entre unes altres, són competències que integren l’agenda diària de qualsevol director.