Mes: abril 2018

El concepte de Lean Manufacturing   

El Lean manufacturing és una estratègia de producció, que esta construïda per algunes eines, que el seu propòsit principal és eliminar totes les operacions que no afegeixin valor al producte final (producte i/o servei). Cal aclarir, la implementació d’aquesta eina és vàlida per a cada procés, la qual cosa comporta a eliminació o reducció al mínim de desaprofitaments dins d’aquest procés. I amb la millora de processos, arriba l’augment total de la productivitat.  

Sense una gestió del canvi correcte, la teva empresa està en perill 

La gestió del canvi, la innovació, la qualitat, el coneixement i fins i tot la creativitat no són conceptes nous en el marc del desenvolupament de qualsevol organització. En l’àmbit de l’empresa, i a més, en el de la societat, s’han desenvolupat una infinitat de models teòrics destinats a fer front a una situació cada vegada més complexa i diversa, amb l’objectiu de millorar, en definitiva, el funcionament de les organitzacions.