Mes: maig 2020

L’ estructura Organitzativa 

L’ estructura organitzativa és una disposició intencional de rols, en la qual cada persona assumeix un paper que s’espera que compleixi amb el major rendiment possible. La finalitat d’una estructura organitzativa és establir un sistema de papers que han de desenvolupar els membres d’una entitat per treballar junts de forma òptima i que s’aconsegueixin les metes fixades a la planificació i la millora de processos.