Mes: juny 2020

Per què necessito un manual operatiu? 

L’objectiu de tota empresa ha de ser evolucionar, i per a això ha de diferenciar-se de la competència construint un avantatge competitiu a llarg termini que satisfaci als seus clients i asseguri la seva supervivència. En la pràctica, les empreses tenen pocs elements realment diferenciadors. Gairebé tots els seus actius estan disponibles al mercat podent comprar-los qualsevol empresa del sector. No obstant això el coneixement és l’únic actiu que no es troba al mercat i, per tant, té un valor molt elevat i sens dubte pot ser un element molt diferenciador. El Manual Operatiu és el document que els permet fer tangible i transmissible el seu coneixement, per la qual cosa, per a qualsevol empresa, resulta una eina fonamental.