Mes: juliol 2021

Els indicadors de gestió. Què són i perquè serveixen. 

Indicadors de gestió. Un vell aforisme del control organitzacional estableix que “… allò que no es pot mesurar, no es pot controlar …”. En altres paraules, si el responsable de la gestió d’un procés (operatiu, de suport o estratègic) en una empresa no pot mesurar aquells aspectes que considera rellevants per controlar la productivitat, ha de renunciar a la possibilitat d’exercir un control totalment objectiu. Si l’acompliment del procés en aquests aspectes és adequat serà més a conseqüència de l’atzar o d’una gran experiència, que a causa d’una gestió conscient del responsable. Això porta a la necessitat de mesurar quan es desitja exercir un control de gestió real dels processos. Però, què és un indicador? Què ha de mesurar-se? Perquè ha de fer-se el mesurament? Aquestes són preguntes generals i fonamentals sobre aquest tema que es respondran a continuació.