Tots els posts sota la categoria: Gerent

Gestionar o dirigir

Quan es parla de la tasca de dirigir una empresa hi ha una sèrie de conceptes que semblen similars però que en el fons són disciplines i tasques diferents que han de dur-se a terme per a aconseguir els objectius que ens plantegem. Un error molt comú en les PIMES és no comprendre la diferència entre direcció i gestió o, cosa que és el mateix, la diferència entre estratègia i tàctica.

La solitud del gerent 

Molts dels emprenedors que comencen la seva trajectòria ho fan a partir d’una activitat que coneixen al cent per cent, i en la qual se senten còmodes en el seu desenvolupament. Però un emprenedor, és un empresari que fa de la gerència la major part del seu treball diari. Pensem que és empresari el que sent una necessitat de crear una empresa i es llança a això sense massa reflexions, o després d’una anàlisi en el qual els aspectes intuïtius són de vital importància. 

Com organitzar reunions de treball exitoses. 

Les reunions de treball són en molts casos molt necessàries i un mecanisme de comunicació, interacció i presa de decisions molt eficient, però de vegades podem caure en el parany de convertir-les en eines improductives. Les reunions de treball han de complir el paper pel que han estat fetes: informar a l’equip del que està passant en l’empresa o els objectius que es pensen concretar per revertir situacions adverses.

El meu lloc de treball – Que haig de fer? 

En aquests temps, s’escolta amb freqüència frases com: “gran part de la competitivitat de l’empresa resideix en el benestar de l’empleat”; “administrar amb les persones, enlloc d’administrar persones”; però més enllà de ser frases mes o menys fetes, l’experiència ha demostrat que una bona part de l’èxit de l’empleat en el desenvolupament de les seves funcions laborals ve dau pel seu grau d’adaptació al lloc i a l’entorn. 

Què fa un gerent? 

Tradicionalment s’ha entès la gerència com un càrrec al que corresponen les funcions essencials d’una empresa. Gestió, administració, selecció de personal, habilitats financeres o negociació, entre unes altres, són competències que integren l’agenda diària de qualsevol director.

La necessitat de canvi a les organitzacions

La necessitat de canvi a les nostres organitzacions és una cosa del que ja no dubtem. Adaptar-nos a la nova economia i els seus mercats, a les noves tendències, estructures, clients,…, es fa avui imprescindible per a la supervivència. El que hem estat fent fins ara, ja no serà vàlid per als propers anys. Seguir aferrant-nos al passat és garantia d’una mort lenta i dolorosa, encara que ens costi acceptar-ho.