Tots els posts sota la categoria: Gestió del temps i Productivitat

Aspectes que permetran millorar la productivitat de l’empresa 

En aquests últims temps, una de les frases que més ens hem cansat d’escoltar és que per millorar la productivitat de  l’empresa aquesta ha de ser més competitiva. El desafiament de reduir costos fixos de l’empresa és el primer pas, encara que l’efectivitat de cadascuna de les accions és un dels aspectes que no hem d’oblidar. Fer més en menys és la màxima que tota organització ha de tenir com objectiu. Per això, us volem detallar diversos aspectes que van a permetre millorar la productivitat de l’empresa de forma senzilla. Veurem com. 

Què és el temps? 

La productivitat dels treballadors i empresaris és el motiu i una de les claus que un país sigui pròsper econòmicament. El temps, idealitzat com el nostre preuat tresor és un recurs certament escàs. No ho podem comprar, ni vendre. Tampoc augmentar ni disminuir. El temps transcorre i som nosaltres, els qui durant aquest transcurs hem de ser el més eficients i productius possible.

Racionalitzar els horaris; una aposta per la productivitat 

Mentre nosaltres veiem el programa capdavanter d’audiència de la temporada, a Alemanya estan ja descansant en el llit. A Itàlia, on han sopat a les 19.30- 20.00, estan també en això. El que a priori pot semblar una anècdota és, en la pràctica, un retard mitjà de dues hores que afecta a l’organització diària de tots els àmbits de la nostra vida: el treball, la família i l’oci.