Tots els posts sota la categoria: Gestió empresarial

Els indicadors de gestió. Què són i perquè serveixen. 

Indicadors de gestió. Un vell aforisme del control organitzacional estableix que “… allò que no es pot mesurar, no es pot controlar …”. En altres paraules, si el responsable de la gestió d’un procés (operatiu, de suport o estratègic) en una empresa no pot mesurar aquells aspectes que considera rellevants per controlar la productivitat, ha de renunciar a la possibilitat d’exercir un control totalment objectiu. Si l’acompliment del procés en aquests aspectes és adequat serà més a conseqüència de l’atzar o d’una gran experiència, que a causa d’una gestió conscient del responsable. Això porta a la necessitat de mesurar quan es desitja exercir un control de gestió real dels processos. Però, què és un indicador? Què ha de mesurar-se? Perquè ha de fer-se el mesurament? Aquestes són preguntes generals i fonamentals sobre aquest tema que es respondran a continuació. 

El valor afegit i la reenginyeria de processos   

El valor afegit és un dels elements més importants que una empresa ha de definir dins de la seva estratègia operativa. Més que important és crític, ja que, el valor afegit és l’element que pot aconseguir que un client es decanti pels productes de la nostra empresa o pels de la competència. I en un temps de superació i millora com en el qual estem, no podem permetre que això passi, doncs aquests clients és segur que ja no tornaran a nosaltres. 

La millora de processos: un suport en la gestió de l’empresa. 

Quan fer les coses bé no és suficient, necessitem convertir la millora de processos en un lema diari per a tots els treballadors de l’empresa. Per a això necessitem conèixer tècniques que ens ajudin a realitzar aquesta tasca de manera més sistemàtica perquè, d’una banda tinguem millors resultats i, per un altre, no ens dispersem amb les urgències d’un dia a dia caòtic.  

 La importància del control de l’aprovisionament

Tot sistema productiu, per assegurar-se el seu funcionament, necessita obtenir de l’exterior una sèrie de productes i materials a partir dels quals es realitzaran els processos de transformació. La funció de l’aprovisionament és l’encarregada de subministrar aquests recursos i adquireix una importància fonamental en l’acompliment d’una organització, condicionant els costos productius, la capacitat de resposta al consumidor i la inversió en inventari. 

El mapa de processos i la seva importància en la gestió de l’organització   

El mapa de processos i la seva elaboració és una faceta de la gestió d’una organització summament important. El mapa de procés contribueix a fer visible el treball que es duu a terme d’una forma diferent a la qual ordinàriament ho coneixem, A través d’ell podem assabentar-nos  de tasques o passos que sovint passen desapercebuts en el dia a dia, i que no obstant això, afecten positiva o negativament el resultat final del treball 

La reenginyeria de processos:  La necessitat de la PIME d’avui 

La reenginyeria de processos és clau per el desenvolupament d’una empresa. Els processos constitueixen per a moltes empreses la base de la seva gestió estratègica. Això es degut a la flexibilitat que ofereix aquest tipus d’organització i de gestió per processos per adaptar-se als freqüents canvis d’entorn i de mercat. Aquesta capacitat d’adaptació al mercat o als clients fa que els models de gestió centrin la seva atenció en els processos, com la palanca més potent per actuar sobre els resultats de forma efectiva i sostinguda al llarg del temps. Es disposa en aquests moments de nombroses tècniques, tant per actuar sobre els processos, com per emprar els processos dins de la política i l’estratègia de l’empresa. 

Per què necessito un manual operatiu? 

L’objectiu de tota empresa ha de ser evolucionar, i per a això ha de diferenciar-se de la competència construint un avantatge competitiu a llarg termini que satisfaci als seus clients i asseguri la seva supervivència. En la pràctica, les empreses tenen pocs elements realment diferenciadors. Gairebé tots els seus actius estan disponibles al mercat podent comprar-los qualsevol empresa del sector. No obstant això el coneixement és l’únic actiu que no es troba al mercat i, per tant, té un valor molt elevat i sens dubte pot ser un element molt diferenciador. El Manual Operatiu és el document que els permet fer tangible i transmissible el seu coneixement, per la qual cosa, per a qualsevol empresa, resulta una eina fonamental.