Tots els posts sota la categoria: Gestió empresarial

L’ estructura Organitzativa 

L’ estructura organitzativa és una disposició intencional de rols, en la qual cada persona assumeix un paper que s’espera que compleixi amb el major rendiment possible. La finalitat d’una estructura organitzativa és establir un sistema de papers que han de desenvolupar els membres d’una entitat per treballar junts de forma òptima i que s’aconsegueixin les metes fixades a la planificació i la millora de processos. 

Sense una gestió del canvi correcte, la teva empresa està en perill 

La gestió del canvi, la innovació, la qualitat, el coneixement i fins i tot la creativitat no són conceptes nous en el marc del desenvolupament de qualsevol organització. En l’àmbit de l’empresa, i a més, en el de la societat, s’han desenvolupat una infinitat de models teòrics destinats a fer front a una situació cada vegada més complexa i diversa, amb l’objectiu de millorar, en definitiva, el funcionament de les organitzacions. 

La importància en la gestió de compres. 

En les petites i mitjanes empreses les compres acostumen a ser gestionades directament per la màxima autoritat, ja sigui el seu propietari o director. L’àrea de compres típicament es troba entre les últimes a ser delegades. No obstant això, més enllà que l’amo es mostri reacio  a deixar aquesta funció en mans d’uns altres, la veritat és que en molts casos no l’executa correctament (o almenys hi ha molt per millorar). 

La gestió de estocs

La gestió de estocs de forma correcta cada dia té més rellevància tant en les empreses industrials com en les comercials ja que representa un capital immobilitzat que condiciona la situació financera de les empreses. Massa estoc provoca falta de liquiditat. Poc estoc penalitza les vendes (menys ingressos). Per aquest motiu cal saber determinar quin nivell d’inventari hem de tenir per donar un bon servei als nostres clients i no excedir-nos en el valor de l’inventari.

Gestiones o dirigeixes? – Dirigir una empresa

Quan es parla de la tasca de dirigir una empresa hi ha una series de conceptes que semblen similars però que en el fons són disciplines i tasques diferents que s’han de portar a terme per assolit els objectius que ens plantegem. Un error molt comú a les PIMES és no comprendre la diferencia entre la direcció i la gestió o, el que és el mateix, la diferencia entre la estratègia i tàctica. “Gestionar es organitzar i utilitzar els recursos en base als seus principis fonamentals, la “eficiència”  i la “eficàcia”. Amb ells, qualsevol empresa es pot defensar a llarg termini, però no eternament” per Henry Rigby Dirigir en canvi, es basa en recolzar-se en una organització pensada per al propòsit estratègic de l’empresa. Dirigir a les persones designades per dur a terme les activitats i tasques, per treure el millor de cada membre de l’equip, buscant aconseguir els objectius tàctics que portin a la companyia a la quota de mercat adequada.