Gerent

El meu lloc de treball – Que haig de fer? 

En aquests temps, s’escolta amb freqüència frases com: “gran part de la competitivitat de l’empresa resideix en el benestar de l’empleat”; “administrar amb les persones, enlloc d’administrar persones”; però més enllà de ser frases mes o menys fetes, l’experiència ha demostrat que una bona part de l’èxit de l’empleat en el desenvolupament de les seves funcions laborals ve dau pel seu grau d’adaptació al lloc i a l’entorn. 

Aquesta adaptació del lloc de treball no respon a fórmules màgiques sinó que és el resultat de la confluència de multitud de factors que tenen a veure amb un bon disseny, anàlisi i descripció de llocs. Els llocs de treball constitueixen l’essència mateixa de la productivitat d’una organització. Per aquesta mateixa raó és que és important el seu ordenament i descripció individual.

Les descripcions de llocs de treball ens serveixen per articular els perfils dels contractats en l’assoliment dels objectius empresarials, això vol dir que fan part de l’estratègia en l’organització. Per ser productius primer hem de ser organitzats, doncs saber què fer, per què, quan i com, és molt més important que fer les coses com un pollastre sense cap. És com fer un viatge sense saber a on anar, per on anar, quina climatologia ens espera, quin tipus de carreteres trobarem o si portem el cotxe adequat. Necessitem un mapa i planificar el viatge per saber què tenim per davant i preparar-nos per a això. 

Què s’analitza en una Descripció de Lloc de Treball? 

Els factors que s’analitzen en la descripció de llocs funcionen com a punts de referència i ens permeten estudiar de manera objectiva una gran quantitat de llocs. Constitueixen veritables instruments de mesurament d’acord a la naturalesa dels llocs que existeixen en l’entitat.
L’anàlisi del lloc ha de respondre a les següents preguntes: 

 • En què consisteix el treball? Quins són les tasques? Quines habilitats són necessàries per dur a terme aquestes tasques: manuals, d’oficina, de destresa, de lideratge? 
 • Quin tipus de coneixement: maquinària, software, idiomes…? 
 • Quin tipus d’actituds? És necessari ser amable, flexible, acurat…? 
 • En quin context es realitza el treball? S’està en contacte permanent amb els clients o amb la resta del personal?
 • Quins nivells de responsabilitat hi ha? A qui reportarà el treballador i que supervisió tindrà?
   
L'anàlisi d'un lloc de treball és que es tracta d'una avaluació del lloc i no de la persona que ho realitza. Click To Tweet

Un concepte important a tenir en compte en l’anàlisi d’un lloc de treball és que es tracta d’una avaluació del lloc i no de la persona que ho realitza. El resultat final d’un anàlisi inclou un coneixement profund de les funcions essencials del lloc, una llista de totes les responsabilitats i obligacions, estimació dels terminis de temps per a les tasques, la importància de la posició en comparació d’altres llocs de treball, el coneixement, destreses i habilitats necessàries per realitzar el treball i les condicions en què es realitzen les funcions. 

 En quins casos es recomana una descripció de lloc de treball? 

Algunes situacions on es necessita o recomana l’anàlisi i la descripció del lloc poden ser: 

 • Qualsevol empresa que vol créixer i que necessiti tenir una estructura organitzativa molt bé definida. També ens pot passar que s’hagin de crear nous llocs. 
 • Quan gerència creu que totes les responsabilitats recauen en la seva persona. 
 • En el startup de l’organització, al costat de Manuals de Procediment, Organigrama, etc. 
 • Quan es modifiquen els llocs de treball, es realitza una reinginyeria de processos o es desitgen reestructurar algunes àrees. 

Si la seva empresa es troba en alguna d’aquestes situacions i desitja realitzar una tasca de consultaria en la mateixa no dubti a contactar-nos i un consultor ho visitarà en la seva empresa.