Gerent

Gestionar o dirigir

Quan es parla de la tasca de dirigir una empresa hi ha una sèrie de conceptes que semblen similars però que en el fons són disciplines i tasques diferents que han de dur-se a terme per a aconseguir els objectius que ens plantegem. Un error molt comú en les PIMES és no comprendre la diferència entre direcció i gestió o, cosa que és el mateix, la diferència entre estratègia i tàctica.

Aclarint conceptes.

Gestionar és organitzar i utilitzar els recursos basant-se en els seus principis fonamentals, la “eficiència” i la “eficàcia”. Amb ells, qualsevol empresa es pot defensar llarg temps, però no eternament.

Dirigir en canvi, es basa en recolzar-se en una organització pensada per al propòsit estratègic de l’empresa. Dirigir a les persones designades per a dur a terme les activitats i tasques, per a treure el millor de cada membre de l’equip, buscant aconseguir els objectius tàctics que portin a la companyia a la quota de mercat adequada.

Liderar i gestionar són dos rols diferents, però tots dos poden ser representats per la mateixa persona. La gestió busca produir predictibilidadi ordre, mentre que el lideratge un canvi organitzacional.

Dirigir significar compta amb el personal de confiança amb suficient habilitat técnica. Click To Tweet

Dirigir implica comptar amb personal de confiança amb suficient habilitat tècnica. La gestió implica un gran coneixement del com es fan les coses i la supervisió directa de l’execució. Gestionar és executar una cosa decidida per un altre que dirigeix. Qui dirigeix desenvolupa les metes i polítiques generals convertint-les en programes d’acció. Qui gestiona s’encarrega de dur-los a terme amb un mínim marge discrecional.

La gestió implica un gran coneixement del com es fan les coses i la supervisió directa de l'execució. Click To Tweet

La gestió dels rols

Tots dos rols són necessaris, però els problemes poden ocórrer quan es fa més èmfasi en un només rol. Una gestió forta que funcioni per si sola pot oposar-se a prendre riscos i crear burocràcia sense un propòsit clar. Un lideratge per si només pot interrompre l’ordre i crear canvis que siguin poc pràctics.

Els criteris per a situar a una persona en l’un o l’altre nivell de responsabilitat són tècnics, prudencials i de confiança. Des d’un altre punt de vista es poden classificar en relacionats amb els coneixements conceptuals, coneixements pràctics, actituds relacionades amb els valors, amb la voluntat i, finalment, certes capacitats innates. Tots ells serien els propis de les persones encarregades de la direcció, mentre que l’accent hauria de pivotar sobre els coneixements i habilitats pràctiques en les persones de gestió.

La importància de liderar i gestionar depèn, en part, de la situació. Quan una organització es torna més gran i més complexa, la importància de gestionar s’incrementa. Quan l’ambient extern es torna més dinàmic i incert, la importància del lideratge incrementa. Tots dos rols són crucials per als executius en grans organitzacions amb un ambient dinàmic.