Gerent

La correcta descripció d’un lloc de treball 

La descripció o manual d’un lloc de treball és una eina de recursos humans que consisteix en una enumeració de les funcions i responsabilitats que conformen cadascun dels llocs de l’empresa, definint l’objectiu que compleixen cadascun d’ells. 

La descripció operativa del lloc de treball, essent important en si mateixa per a un correcte desenvolupament de les polítiques de recursos humans, també ajuda a maximitzar l’acompliment i la productivitat del mateix. 

Una descripció correcta del lloc de treball ajuda a determinar quins factors faran que l'acompliment del mateix sigui eficaç. Click To Tweet

 “Una descripció correcta del lloc de treball ajuda a determinar quins factors faran que l’acompliment del mateix sigui eficaç. En aquest aspecte fer una correcta descripció del lloc de treball ajuda a determinar els requeriments del mateix.” 

 Un altre dels factors que implica la descripció del lloc de treball és que permet la valoració del mateix, la selecció de la persona idònia per al mateix i la possibilitat d’avaluar l’acompliment de la persona que desenvolupa un lloc de treball determinat. 

 La importància de la definició del lloc de treball 

La descripció d’un lloc de treball dins d’una estructura organitzativa també permet determinar d’una manera correcta la formació de l’ocupant i el programa de desenvolupament personal dins de l’empresa. Al mateix temps també determinarà una definició exacta de la persona que substituirà al capital humà que ocupa un lloc de treball específic quan cessi l’activitat del treballador titular, bé per jubilació del mateix o qualsevol altra causa. 

Les metodologies a l’hora de descriure un lloc de treball depenen dels objectius que es busqui amb la descripció: factors d’èxit en el lloc de treball, requeriments del lloc de treball, coneixements necessaris, experiència desitjable, competències… 

Tots els elements i les metodologies que s’hagin utilitzat per a la descripció del lloc de treball es troben integrades en les eines d’avaluació i es denominen perfil de factors d’acompliment eficaç. 

No és solament important per a l’empresa tenir definit completament quins càrrecs ha de tenir i com han d’estar organitzats, sinó també per al mateix empleat és bàsic saber que espera l’empresa d’ell, i quines funcions i càrrecs ha de desenvolupar dins de l’organització. 

 EINES PER AVALUAR UN LLOC DE TREBALL 

Per avaluar un lloc de treball, és necessari integrar la millora de processos o l’organització industrial, ja que necessita de les descripcions dels càrrecs, els diagrames de flux de recorregut. No solament és important utilitzar la descripció del càrrec sinó com aquest càrrec interactua amb els altres departaments.  

  • En la descripció del càrrec o del perfil del càrrec s’il·lustra l’objectiu de les funcions, els resultats esperats del seu treball, les situacions crítiques, les especificacions i les responsabilitats de les seves funcions. També es defineix l’equip que té al seu càrrec, les reunions o comunicacions que ha de desenvolupar amb la resta de l’equip. 
  • En el diagrama de flux de recorregut és on es mostra la informació de les activitats d’una tasca: s’identifiquen les operacions, els transports, les inspeccions, les demores, els emmagatzematges etc. És important que l’organització industrial busqui millores en l’optimització de les operacions i sobretot dels processos que no aporten valor. 
  • El Mapa de Processos ens ajudarà a definir les interaccions, comunicacions o operacions que fa aquest lloc de treball amb tot els altres llocs o departaments. Això ens servirà per veure com està estructurada l’empresa i el nivell autonomia de cadascun dels llocs i el nivell d’optimització.