Gerent

La necessitat de canvi a les organitzacions

La necessitat de canvi a les nostres organitzacions és una cosa del que ja no dubtem. Adaptar-nos a la nova economia i els seus mercats, a les noves tendències, estructures, clients,…, es fa avui imprescindible per a la supervivència.

El que hem estat fent fins ara, ja no serà vàlid per als propers anys. Seguir aferrant-nos al passat és garantia d’una mort lenta i dolorosa, encara que ens costi acceptar-ho.

Les persones solen ser resistents al canvi a causa de les pors a tots els nivells de l’organització (direcció, càrrecs intermedis…). Aquestes pors són degudes a la incertesa i pèrdua de control de la nova situació, falta de confiança, ruptura de la rutina, pèrdua de drets adquirits… en general, por al desconegut. No obstant això, per aconseguir l’èxit, tot procés de canvi ha de ser entès com a positiu i mostrar a tots els integrants de l’organització les oportunitats que apareixen amb el canvi. Per aconseguir-ho hi ha una senzilla recepta: comunicar, empatitzar i treballar en equip.

“No pretenguem que les coses canviïn si sempre fem el mateix.” -Albert Einstein Click To Tweet

Davant aquesta situació, l’organització ha de ser capaç d’identificar quines són les limitacions que impedeixen aconseguir reeixidament l’assoliment de la seva missió, aquestes restriccions poden estar localitzades en qualsevol dels esglaons que conformen el seu sistema logístic ja que una vegada que aquestes estiguin identificades han d’adoptar-se mesurades per a la seva eliminació.

Aquestes mesures han d’estar orientades cap a la satisfacció del client i buscar la màxima productivitat, que és en definitiva qui defineix quines han de ser les mesures, mètodes i procediments que permetin conjugar de forma harmònica i racional els elements del procés (objectes, mitjans i força de treball) a fi de garantir els objectius del sistema.

Senyals que indiquen que necessitem un canvi

Però realment quines són els senyals que permeten considerar quan un canvi és necessari i per tant d’èxit?

  • La primera senyal pot provenir de factors externs. La conjuntura econòmica, social o tecnològica pot motivar la necessitat d’introduir canvis en els processos operatius de l’empresa o en la seva forma de gestionar els recursos humans. És necessari que els líders d’un negoci estiguin atents a aquests factors per determinar el moment adequat per realitzar els canvis.
  • Una segona senyal pot donar-se a partir d’una crisi interna. Problemes de caràcter operacional, estratègic, de resultats o de liquiditat poden motivar la necessitat d’un canvi organitzacional. D’aquesta manera, el canvi proveeix un mitjà i una oportunitat per afegir millores en el rendiment de l’empresa.
  • Finalment, una tercera senyal pot arribar a partir de la necessitat de replantejar la ideologia i cultura organitzacional de l’empresa amb la finalitat de propiciar un ambient de treball atractiu per a tots els col·laboradors. En aquest cas, el canvi pot realitzar-se com un mitjà per fomentar una millor relació entre els membres d’una organització a través d’estratègies de motivació i fidelització.

Hi ha molt per fer, i per descomptat, no estem en condicions de perdre el temps. Toca posar-se a la feina i començar avui.