Gerent

La solitud del gerent 

Molts dels emprenedors que comencen la seva trajectòria ho fan a partir d’una activitat que coneixen al cent per cent, i en la qual se senten còmodes en el seu desenvolupament. Però un emprenedor, és un empresari que fa de la gerència la major part del seu treball diari. Pensem que és empresari el que sent una necessitat de crear una empresa i es llança a això sense massa reflexions, o després d’una anàlisi en el qual els aspectes intuïtius són de vital importància. 

Normalment el procés empresarial és molt més complex del que va imaginar l’emprenedor i cal ser audaç encara que sense precipitar-se, i prendre decisions de manera àgil però havent previst les conseqüències de les mateixes. El major canvi que notes quan et converteixes en gerent és que de sobte tu has de prendre totes les decisions. 

I a tot moment una pregunta en l’aire estaré prenent la millor decisió? Tota aquesta realitat conclou, en ocasions, per situar a l’emprenedor en una situació de Solitud. 

Aquesta solitud sorgeix a partir de la responsabilitat de la funció que -per a la nostra cultura- es percep com l’obligació de tenir sempre les respostes adequades enfront de situacions conflictives i respecte de les quals, moltes vegades aquests professionals presenten molts dubtes i temors en les seves decisions, i que no poden compartir amb ningú. 

Existeixen una sèrie de pautes que seguir per superar aquesta situació. 

Disposar de dades objectives. 

Prendre decisions és part de la gestió diària. El gran tema és amb quina informació es compta per prendre aquestes decisions. El dia a dia del negoci produeix molta informació, la majoria de les vegades, aquesta informació no es registra. Si no es compta amb dades no hi ha anàlisi possible i per tant no es pot veure la situació o el problema des de totes les seves arestes per trobar alternatives noves. 

 Comptar amb un equip de confiança. 

El disseny d’una estructura organitzacional ajuda a la gerència en els processos de presa de decisions. La importància de l’estructura es troba que aquesta ens ajuda a definir què s’ha de fer i qui ha de fer-ho. L’estructura és una de les bases de l’organització (o de la desorganització) de les activitats d’una empresa. Una bona estructura permetrà una millor integració i coordinació de tots els integrants d’una empresa. En estar millor organitzats s’aconseguirà un millor aprofitament dels recursos el que a la llarga pot fer una empresa més eficient. 

 Centrar-se en tasques d’alt rendiment. 

Per exemple algunes coses que hauries de saber són: 

 • Gestionar projectes. 
 • Treballar amb equips i persones. 
 • Analitzar les dades. 
 • Aprendre a persuadir i motivar als treballadors. 
 • Saber entrenar, gestionar o ser un coach. 
 • Aprendre a entrevistar persones. 
 • Detectar habilitats en les persones. 
 • Gestionar conflictes i resoldre problemes. 
 • Gestionar pressupostos. 
 • Planificar estratègies i crear tàctiques. 
 • Fer anàlisi, recerca i planificació. 
 • Controlar els processos de treball. 
 • Optimitzar temps i crear calendaris de treball. 

Comptar amb ajuda externa especialitzada. 

Una consultoria disposa d’una sèrie de professionals experts en determinades àrees amb coneixements i experiència contrastades. Aporten una visió externa a l’empresa. Moltes vegades ser part de la situació (o del problema) fa que no es vegi la realitat amb la suficient transparència. Només amb tenir una visió externa fa que un consultor aporti valor. 

Què algú t'ajudi no significa que hagis fracassat, sinó que no estàs sol. Click To Tweet CLIC PER TUITEAR