Gestió del temps i Productivitat

Aspectes que permetran millorar la productivitat de l’empresa 

En aquests últims temps, una de les frases que més ens hem cansat d’escoltar és que per millorar la productivitat de  l’empresa aquesta ha de ser més competitiva. El desafiament de reduir costos fixos de l’empresa és el primer pas, encara que l’efectivitat de cadascuna de les accions és un dels aspectes que no hem d’oblidar. Fer més en menys és la màxima que tota organització ha de tenir com objectiu. Per això, us volem detallar diversos aspectes que van a permetre millorar la productivitat de l’empresa de forma senzilla. Veurem com. 

Aspectes que permetran millorar la productivitat de l’empresa 

L’organització de l’empresa és un dels aspectes bàsics a tenir en compte. Tasques disperses, processos mal definits, o una excessiva cadena de transmissió d’un simple correu poden engegar a rodar amb l’eficàcia de les més simples tasques. Per a això, s’estableix la necessitat d’establir de forma clara cadascun dels processos definits, parar-se a revisar els procediments actuals, comprovar que es pot millorar, establir pautes de millores, i si aquestes es troben necessàries, executar-les. Aquesta pot ser una tasca que trenqui dinàmiques establertes durant un llarg període de temps, que en ocasions costa trencar-les. Suposen un dur treball en la gestió del canvi dels individus implicats. Però portada a terme exhaustivament suposa una recompensa que valdrà la pena. 

Us volem detallar diversos aspectes que van a permetre millorar la productivitat de l'empresa de forma senzilla. Click To Tweet

La flexibilitat d’horaris és un repte per a les empreses que volen gestionar adequadament el temps que els seus empleats passen en el seu lloc de treball. Moltes organitzacions s’han trobat amb que cada vegada, els treballadors demanden noves polítiques laborals basades en la flexibilitat horària i del lloc de treball. Enrere van quedar les sol·licituds d’incentius econòmics o monetaris per part dels empleats, l’augment salarial o una major quantitat de variables segons els objectius compliments. Ara, per retenir talent, les organitzacions recorren a la flexibilitat del lloc de treball i a mesures basades en l’horari flexible. 

Mesurar la productivitat dels empleats és un altre dels aspectes a tenir en compte. La productivitat laboral dels empleats no depèn del nombre d’hores treballades sinó de com s’han utilitzat aquestes hores i del partit que se’ls ha tret i això depèn de l’organització eficient del treball i de la capacitat i responsabilitat del treballador. Per mesurar la productivitat laboral no cal fixar-se únicament en els resultats quant a quantitat o a l’assoliment d’objectius. Això és mesurar la producció i no el rendiment laboral. La productivitat depèn de molts altres aspectes, més difícils de quantificar però amb una incidència decisiva en el rendiment individual com la satisfacció, el clima organitzacional, el reconeixement o l’ambient de treball. 

 Incentivar no és només qüestió de diners és una altra de les pautes a aplicar. La compensació en espècie és una de les alternatives triades per moltes empreses. Un empleat content de pertànyer a una organització produeix més. És així de simple. Retribucions com els avantatges socials per pertànyer a una empresa, accés a descomptes per pertànyer a l’empresa o el treball flexible com a retribució no monetària per als treballadors tal com hem comentat en paràgrafs anteriors sempre són agraïdes per molts empleats. 

En polítiques de millores de productivitat ja no val el cafè per a tots. Les polítiques retributives de el ‘cafè per tots’ on es remunera igual per lloc, amb independència de la productivitat de cada persona, ens han passat la factura ara. No tots els empleats treballen de la mateixa forma, i per tant no tots han de tractar-se de la mateixa manera. L’accés a internet, a certes xarxes socials o una simple lectura d’un periòdic, pot suposar per a uns un temps prudencial de descans, per després continuar amb forces renovades, o una distracció constant en altres casos. Tallar l’accés a la xarxa, per posar un exemple, a tots els empleats sense tenir en compte aquesta variabilitat de comportaments, pot suposar un greu contratemps en la forma de treballar d’aquells que precisament feien un bon ús d’aquesta eina. 

 Amb aquests aspectes que van a permetre millorar la productivitat de l’empresa implantem solucions que no han de suposar grans inversions. Semblen solucions senzilles, i fàcils d’implantar, però totes elles necessiten un treball previ de planificació i estudi necessari. Segur que amb l’aplicació d’algunes d’elles comprovarem que la nostra productivitat augmenta i amb això, la nostra competitivitat.