Gestió del temps i Productivitat

Racionalitzar els horaris; una aposta per la productivitat 

Mentre nosaltres veiem el programa capdavanter d’audiència de la temporada, a Alemanya estan ja descansant en el llit. A Itàlia, on han sopat a les 19.30- 20.00, estan també en això. El que a priori pot semblar una anècdota és, en la pràctica, un retard mitjà de dues hores que afecta a l’organització diària de tots els àmbits de la nostra vida: el treball, la família i l’oci. 

I és que treballem més hores que la resta amb pitjors resultats (la productivitat és menor) i els nostres horaris són un llast per la tan anhelada conciliació de la vida laboral i personal. Som un dels països de la UE amb menor productivitat, no obstant la nostra mitjana d’hores anuals treballades és d’1.699 segons l’OCDE, molt per sobre de França (1.489) i Alemanya (1.362). Les dades parlen per si soles i apunten al fet que alguna cosa estem fent malament en la forma de distribuir i aprofitar el nostre temps. 

S'ha evidenciat que a més motivació, més compromís amb l'empresa Click To Tweet

S’ha evidenciat que a més motivació, més compromís amb l’empresa, i que una reorganització dels horaris basada en el pacte i el consens repercuteix en la productivitat especialment en les empreses petites, de menys de 50 empleats. 

L’enfocament és el treball eficaç, que no sigui el rellotge el que marqui la manera de treballar. Aconseguir una òptima gestió del temps és de vital importància per al nostre rendiment. Es tracta que l’empleat tingui una major llibertat a l’hora de fixar el seu horari d’entrada/sortida a l’oficina. És el propi empleat qui sobre la base de la seva experiència s’imposa major flexibilitat per realitzar la seva tasca, deixant el presencialisme a un costat.