Gestió empresarial

Com saber si la teva empresa necessita una millora de processos

A mesura que una empresa va creixent, la millora continua, que al principi no era una preocupació, va cobrant importància per la seva sostenibilitat i competitivat, i és llavors quan és una necessitat que ha d’agafar rellevancia, és un “toc d’atenció”.

És ara quan és necessari analitzar els diferents indicadors i proposar solucions a llarg termini que permetin millorar i evitar problemes futurs. Aquests “tocs d’atenció” poden tenir el seu origen tant en els processos de treball com en els propis treballadors, a la comunicació o a l’organització.

No hi ha una Estructura Organitzativa definida

L’esquelet de qualsevol empresa és la seva estructura organitzativa. És absolutament bàsic tenir totes les funcions definides, saber qué ha de fer tothom i quines son les responsabilitats de cada persona en funció de l’àrea o departament que forma part.

L’Organització serà la clau per poder sostenir qualsevol millora continua dels nostres processos.

No hi ha definits uns objectius clars

A l’hora de gestionar un negoci, és necessari tenir molt clars els objectius a complir. Si una empresa es dedica a la fabricació industrial de cadires, haurà de conèixer quantes cadires necessita produir per a ser rendible, quina facturació ha d’aconseguir i quines accions i processos de treball es duran a terme per a aconseguir-los.

Dades insuficients com per a prendre decisions correctes

A més d’uns objectius clars, és necessari que l’empresa tingui controlats i parametritzats els processos que es duen a terme en l’empresa. S’han de conèixer amb exactitud el cost dels materials, les despeses derivades de la producció, etc. per a poder fer que un negoci sigui viable.

Implantar un sistema d’Indicadors / KPIs que ens ajudi a control·lar els departaments. Un dels principals errors de les empreses quan desitgen implementar un procés de canvi en la seva empresa, és no saber o no tenir el temps estàndard de les seves operacions. Conèixer el temps mitjà que comporta fer una tasca determinada per un treballar permet aplicar millores directament relacionades amb la productivitat, com l’optimització de processos i la reducció de costos.

Inexistència d’un pla de millora contínua

Per a poder establir el teu pla de millora contínua  és necessari posar en marxa abans un sistema de millora de productivitat i un control correcte de les operacions.

Una vegada haguem completat aquesta primera fase i tinguem tota la informació relativa a la productivitat de la nostra empresa, podrem prendre les millors decisions per a implementar una millora contínua de processos. Els projectes interns de millora farà que l’empresa evolucioni i canviï d’estat.

Colls d’ampolla al llarg dels processos de treball

Si en la teva empresa els colls d’ampolla apareixen i desapareixen constantment i en diferents punts del procés, és probable que una de les causes sigui la falta d’una solució de gestió empresarial.

El fet de treballar de forma aïllada i sense visió global, de conjunt de l’empresa, provoca que cada àrea intenti optimitzar els seus processos recursos i sistemes, moltes vegades perdent de vista l’optimització del tot.

Dificultat per a adaptar-se al mercat

Indústria 4.0 i sistemes d’informació. La transformació digital ha arribat a tots els àmbits de l’empresa. Si no es disposa d’una solució de gestió empresarial, difícilment es pot ser flexible i respondre amb bons productes i serveis a les necessitats dels clients actuals.

Conèixer el nivell d’estoc que es pot servir a cada moment, els costos reals de producció i a quin preu es pot vendre per a guanyar diners ens ajudarà a adaptar la nostra oferta i a l’empresa li serà presa més fàcil fer front als competidors del mercat.

Si no es disposa d'una solució de gestió empresarial, difícilment es pot ser flexible Click To Tweet

Si en la teva empresa detectes algun dels punts anteriorment citats, en Empresaris Productius podem ajudar-te. T’assessorarem perquè puguis trobar el millor professional perquè t’ajudi a ser més productiu.

Explica’ns el teu cas i t’ajudarem a augmentar la teva productivitat, treballant en el teu terreny, integrant-nos amb el seu equip, treballant al costat vostre tots els dies​,