Gestió empresarial

La gestió de estocs

La gestió de estocs de forma correcta cada dia té més rellevància tant en les empreses industrials com en les comercials ja que representa un capital immobilitzat que condiciona la situació financera de les empreses. Massa estoc provoca falta de liquiditat. Poc estoc penalitza les vendes (menys ingressos). Per aquest motiu cal saber determinar quin nivell d’inventari hem de tenir per donar un bon servei als nostres clients i no excedir-nos en el valor de l’inventari.

Hi ha tres punts clau que hem de conèixer:

  • Quin estoc he de tenir de cada referència?
  • Quina quantitat he de comprar cada vegada que faig una comanda als proveïdors o llanço una ordre de fabricació?
  • En quin moment haig de generar una comanda o llançar una ordre de fabricació?

Avui dia totes aquestes preguntes tenen resposta.

Els paràmetres clau per donar resposta a aquestes preguntes són els següents:

  • Definir el estoc de seguretat que volem tenir de cada referència que ve condicionat per la dispersió de la demanda.
  • La grandària del lot de compra o fabricació de cada referència tenint en compte els costos logístics i els temps de canvis de les cadenes de producció

Eines per la gestió de estocs

Existeixen eines que ens donen la resposta a tots aquests punts esmentats.

Les empreses capdavanteres apliquen aquestes eines garantint un excel·lent nivell de servei als seus clients minimitzant el nivell d’inventari.

No es tracta d’aplicar la filosofia del JIT (Just a temps) com fa el sector automoció, però sí s’ha d’intentar acostar-se al màxim a aquest sistema.

Hi ha grans empreses que treballen amb un nivell d’inventari d’una setmana i garanteixen el nivell de servei superior al 97% als seus clients. Avui en dia estar per sota d’aquest valor és “no ser competitiu”.

Per aconseguir aquests valors ha d’estar molt bé definida la cadena logística des de la compra de les matèries primeres fins al lliurament al client final.

Hi ha un camp de millora important en les empreses per arribar a ser més competitives.

No cal baixar la guàrdia i intentar millorar la gestió logística de les empreses, de la qual és una part molt important la gestió dels estocs