Gestió empresarial

La gestió de projectes com a eina estratègica de l’empresa  

En l’entorn actual, les organitzacions i els negocis estan immersos en un context de continus canvis tecnològics, de competència i de mercat. Aquest context genera incertesa, que posa en perill la supervivència de models de negoci obsolets. 

Dins d’aquesta economia global, la competitivitat i la flexibilitat de les empreses són necessàries per poder treballar en un mercat cada vegada més ampli. Si a això sumem que la contracció dels mercats als països d’origen, observem moltes empreses enfoquen la seva activitat en la millora de la seva competitivitat, la innovació i l’exportació cap a nous mercats. Aquelles empreses que no són capaces d’adaptar-se a aquests canvis corren el risc de perdre quota de negoci, arribant fins i tot a desaparèixer. 

 L’adaptació a aquest context es fa mitjançant projectes, que actuen com a palanca de canvi en l’organització. En aquest sentit, una empresa que viu creant, planificant i desenvolupant projecte, vol dir que és una empresa que aquesta a l’avantguarda dels canvis continus i imparables de la globalització actual. Les empreses han d’innovar, per la qual cosa desenvoluparan projectes d’innovació, crear nous serveis i productes mitjançant projectes de desenvolupament, o adaptar-se i reorganitzar-se per sobreviure mitjançant projectes de millora. 

La gestió de projectes com a necessitat.

 Els projectes s’han convertit en una necessitat per a les empreses per implementar els canvis que necessiten emprendre per adaptar-se al mercat actual. Els projectes deixen de ser únicament una eina per desenvolupar serveis, per convertir-se en el sistema de creació de valor per a l’empresa, una manera infal·lible de fixar els objectius de cada àrea i de fàcil control per als seus superiors.  

Els projectes; una manera infal·lible de fixar els objectius de cada àrea i de fàcil control per als seus superiors. Click To Tweet 

 L’empresa ha de conscienciar-se en aquesta forma de treball per projectes, i tenir una bona metodologia per gestionar-los eficaçment. En la mesura en què siguin capaces de reduir terminis de lliurament, millorar el control de costos i reduir els riscos d’aquests projectes, les seves organitzacions seran més competitives al mercat nacional i internacional. Les metodologies de Gestió de Projectes aporten enormes beneficis en termes de costos, qualitat i control per a les Companyies, a més de ser una poderosa eina de gestió del canvi organitzacional. 

 L’objectiu general de la metodologia de gestió de projectes és ser capaços d’estandarditzar, estructurar i organitzar la manera de treballar. Així s’ajuda a enfocar tots els projectes de la mateixa forma i ens permet ser capaços de repetir els èxits i aprendre dels errors, per la qual cosa hi ha un procés de millora contínua. És a dir, una metodologia és una gran eina per generar eficiència a mesura que es va utilitzant. 

 L’ús d’una metodologia en la gestió d’un projecte persegueix uns beneficis específics

  • Organitzar els temps de projecte  
  • Proporcionar eines per calcular de forma correcte temps i costos 
  • Ajudar a gestionar i minimitzar els riscos del projecte 
  • Millorar la relació entre cost i benefici dels recursos 
  • Desenvolupar les habilitats de l’equip.
  • Documentar totes les decisions 
  • Fixar els objectius i l’equip 

 Des del punt de vista dels recursos, comptar amb una metodologia ajuda a escurçar la corba d’aprenentatge de l’equip, i a mesura que s’utilitza en projectes, es poleix i transforma segons l’estil personal de la companyia. Amb un enfocament adaptat i homogeni es redueix el risc d’implementació i s’obté una millora en el treball. 

Per tant la Gestió de Projectes, permet més avantatges que qualsevol altre enfocament de gestió, tant en termes de maximització de qualitat com el del maneig eficient de recursos, i es torna una competència prioritària per als líders d’aquestes organitzacions. Podem afirmar que, d’una forma general, les empreses que treballen per projectes aconsegueixen més fàcilment els seus objectius i els és més fàcil millorar contínuament.