Gestió empresarial

La millora de processos: un suport en la gestió de l’empresa. 

Quan fer les coses bé no és suficient, necessitem convertir la millora de processos en un lema diari per a tots els treballadors de l’empresa. Per a això necessitem conèixer tècniques que ens ajudin a realitzar aquesta tasca de manera més sistemàtica perquè, d’una banda tinguem millors resultats i, per un altre, no ens dispersem amb les urgències d’un dia a dia caòtic.  

Per ser sostenible als mercats competitius actuals, és més necessari que mai que l’empresa disposi d’uns processos operatius forts, simplificats i ben alineats amb la seva estratègia comercial i financera. Perquè només a través d’aquest alineament aconsegueix l’empresa aconseguir els seus objectius de rendibilitat i sostenibilitat al mercat. 

Un procés de negoci consisteix en una agrupació d'activitats i decisions coordinades que ens porten a aconseguir un objectiu Click To Tweet

Un procés de negoci consisteix en una agrupació d’activitats i decisions coordinades que ens porten a aconseguir un objectiu. En l’empresa, i en la vida, els processos estan presents en totes les rutines diàries; representen l’ADN de l’empresa; i normalment són multifuncionals i multipersonals, ja que en ells intervenen diferents departaments i responsabilitats, sense els quals seria impossible aconseguir el resultat desitjat. 

En el dia a dia existeixen centenars de processos, des dels més simples als més complexos. És vital, més en aquests temps, que s’executin d’una manera coherent, àgil i eficient. La seva millora contínua, de la mà d’un pla d’estratègic ben definit, farà a la nostra empresa més competitiva reduint costos i ineficàcies, i millorant el resultat final: menys temps, més qualitat, més i millors vendes… 

A nivell estratègic, les empreses haurien de tenir com a principal suport la Millora dels Processos Interns i animar al seu equip a la millora contínua, a l’automatització o simplificació de les tasques que permetin millorar el seu rendiment. Això era complex sense comptar amb eines apropiades de disseny, automatització i seguiment, fins ara. Quantes empresa poden determinar, en temps real, la seva eficàcia en producció, lliuraments o gestió de comandes, fa una hora, ahir, avui….? Quant temps precisa la teva organització per canviar un procés de negoci si han detectat una possible ineficiència? Quants coneixen els costos reals/actualitzats i temps d’execució real dels seus processos? Quants s’atrevirien a efectuar un canvi en la forma de treballar enfront del client d’un dia per a un altre? 

Treballem per aconseguir l’Objectiu Principal de la Millora de Processos, que fonamentalment és: 

“Aconseguir l’enfocament basat en processos com a principi de gestió en l’organització” 

És a dir en funció dels objectius estratègics de l’organització, dissenyar i gestionar els processos de forma eficaç i eficient, orientant a la companyia a un enfocament a processos davant la tradicional orientació a funcions. 

D’altra banda, una vegada aconseguit el primer Objectiu, hi ha un Segon Objectiu, en aquest procés de millora del procés, que consisteix en: 

“La millora de processos, conceptes bàsics”. 

 • Analitzar i millorar els processos clau de la companyia, enfortint la millora contínua dels mateixos. 
 • Fomentar la participació i implicació del personal i la interiorització del nou enfocament, de manera que es vegin reflectits en els processos definits. 
 • Formular recomanacions i implementar millores quant a: 
 • Els processos productius i de prestació de serveis. 
 • Els seus sistemes d’informació i control. 
 • Les estructures organitzatives més eficients per a l’operació d’aquests processos. 

El treball es desenvolupa sempre en equip, amb la participació activa del personal de l’empresa, buscant la màxima implicació des del principi. 

La millora de processos és el nostre objectiu. Per això hem redactat una altra sèrie d’articles com: 

 • L’estructura organitzativa 
 • El concepte de Lean Manufacturing 
 • Millorar a partir de la reducció de costos 
 • La gestió del temps i la productivitat. 
 • Sense una gestió del canvi correcta, la teva empresa perilla.