Lean Manufacturing

El concepte de Lean Manufacturing   

El Lean manufacturing és una estratègia de producció, que esta construïda per algunes eines, que el seu propòsit principal és eliminar totes les operacions que no afegeixin valor al producte final (producte i/o servei). Cal aclarir, la implementació d’aquesta eina és vàlida per a cada procés, la qual cosa comporta a eliminació o reducció al mínim de desaprofitaments dins d’aquest procés. I amb la millora de processos, arriba l’augment total de la productivitat.  

La implantació de la metodologia Lean Manufacturing o Lean Management permet a les Organitzacions que les pròpies persones de l’empresa siguin les que detectin els malbarataments i es realitzin millores. Aquest tipus de metodologies ha de ser impulsat per tot el personal i la pròpia Direcció perquè els resultats tinguin un impacte en el compte de resultats de l’empresa. 

En el context actual, l’eficiència i competitivitat de les empreses és una màxima indiscutible. Per això, l’aplicació de la filosofia Lean Manufacturing ens permetrà gestionar amb gran èxit reptes relacionats amb els costos, qualitats i nivell de lliurament. 

Malgrat això, són poques les empreses que encara avui ho integren en els seus sistemes de gestió i ho empren com una filosofia a l’hora d’entendre la gestió de les àrees productives de les empreses. 

Lean, a més, significa lideratge, treball en equip i resolució de problemes. Una filosofia que porta cap a la millora contínua a tota l’organització a través de la focalització en les necessitats dels clients, potenciant les aptituds dels treballadors i la millora dels processos. 

El Lean és una gran caixa d’eines que cadascuna es pot emprar per millorar un aspecte concret. Les eines més conegudes són: 5S, Kaizen, SMED, VSM, TPM, Kanban, etc. En els futurs articles les anirem desenvolupant. 

L’objectiu final del Lean és generar una nova cultura de la millora basada en la comunicació i en el treball en equip, buscant noves formes de fer les coses de manera més àgil, flexible i econòmica. La cultura del Lean Manufacturing no és una cosa que comenci i acabi, sinó que ha de tractar-se com una transformació cultural si es pretén que sigui duradora i sostenible, és un conjunt de tècniques centrades en el valor afegit i en les persones. 

Segons un estudi realitzat per Aberdeen Group, les empreses que implanten el Lean Manufacturing redueixen entre un 20% i un 50% els costos de compra, de producció i de qualitat. Per a això, es tracta de conciliar tres aspectes: 

  1. Efectivitat:  hi ha satisfacció a les expectatives del client. 
  2. Eficiència: s’utilitzen els recursos de forma adequada per ser efectius, eliminant tot el que no aporta valor a l’experiència del client.
  3. Innovació: tots els processos es revisen per millorar de manera constant. 

La dimensió humana del Lean Manufacturing surt de la premissa que les persones constitueixen el capital més important de les empreses, atorgant més responsabilitat als nivells inferiors de l’organització. Els treballadors estan permanentment en contacte amb el mitjà de treball, i per tant són els primers a observar quins són els problemes a resoldre. 

 “Tod@s hem de remar en la mateixa adreça i sabent com és la nostra destinació” 

 La millora de processos és el nostre objectiu. Per això hem redactat una altra sèrie d’articles com: 

  • La metodologia 5s. Implantació i concepte.
  • L’estructura organitzativa 
  • Millorar a partir de la reducció de costos
  • La gestió del temps i la productivitat.
  • Sense una gestió del canvi correcta, la teva empresa perilla.